ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
3199.00 PKR
.pk
3149.00 PKR
Hot
.ae
12499.00 PKR
.co.uk
2799.00 PKR
Hot
.tv
8499.00 PKR
Hot
.co
3599.00 PKR
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
3199.00 PKR
1 سال
3899.00 PKR
1 سال
3999.00 PKR
1 سال
.net
3699.00 PKR
1 سال
4599.00 PKR
1 سال
4699.00 PKR
1 سال
.org
3699.00 PKR
1 سال
4599.00 PKR
1 سال
4699.00 PKR
1 سال
.biz
2999.00 PKR
1 سال
6399.00 PKR
1 سال
6499.00 PKR
1 سال
.info
2999.00 PKR
1 سال
6899.00 PKR
1 سال
6999.00 PKR
1 سال
.pk
3149.00 PKR
2 سال
3999.00 PKR
2 سال
3999.00 PKR
2 سال
.com.pk
3149.00 PKR
2 سال
3999.00 PKR
2 سال
3999.00 PKR
2 سال
.co.uk
2799.00 PKR
1 سال
3599.00 PKR
1 سال
3699.00 PKR
1 سال
.ae Hot
12499.00 PKR
1 سال
14499.00 PKR
1 سال
14499.00 PKR
1 سال
.tv Hot
8499.00 PKR
1 سال
11999.00 PKR
1 سال
11999.00 PKR
1 سال
.co Hot
3599.00 PKR
1 سال
10999.00 PKR
1 سال
10999.00 PKR
1 سال
.ca
2500.00 PKR
1 سال
3500.00 PKR
1 سال
3500.00 PKR
1 سال
.guru New
3900.00 PKR
1 سال
3900.00 PKR
1 سال
3900.00 PKR
1 سال
.club New
1900.00 PKR
1 سال
2300.00 PKR
1 سال
3100.00 PKR
1 سال
.net.pk
3149.00 PKR
2 سال
3999.00 PKR
2 سال
3999.00 PKR
2 سال
.org.pk
3149.00 PKR
2 سال
3999.00 PKR
2 سال
3999.00 PKR
2 سال
.edu.pk
3549.00 PKR
2 سال
4500.00 PKR
2 سال
4500.00 PKR
2 سال
.gop.pk
3949.00 PKR
2 سال
4500.00 PKR
2 سال
4500.00 PKR
2 سال
.gov.pk
3949.00 PKR
2 سال
4500.00 PKR
2 سال
4500.00 PKR
2 سال
.web.pk
3149.00 PKR
2 سال
3999.00 PKR
2 سال
3999.00 PKR
2 سال
.me.uk
1199.00 PKR
1 سال
1199.00 PKR
1 سال
1199.00 PKR
1 سال
.org.uk
2100.00 PKR
1 سال
2800.00 PKR
1 سال
2800.00 PKR
1 سال
.me
1600.00 PKR
1 سال
4999.00 PKR
1 سال
4999.00 PKR
1 سال
.us
1799.00 PKR
1 سال
2400.00 PKR
1 سال
2400.00 PKR
1 سال
.jp
12799.00 PKR
1 سال
17000.00 PKR
1 سال
17000.00 PKR
1 سال
.com.au
3699.00 PKR
1 سال
4499.00 PKR
1 سال
4599.00 PKR
1 سال
.net.au
5299.00 PKR
2 سال
5299.00 PKR
2 سال
7499.00 PKR
2 سال
.org.au
5299.00 PKR
2 سال
5299.00 PKR
2 سال
7499.00 PKR
2 سال
.in
1299.00 PKR
1 سال
2299.00 PKR
1 سال
2299.00 PKR
1 سال
.net.in
1299.00 PKR
1 سال
2299.00 PKR
1 سال
2299.00 PKR
1 سال
.co.in
1299.00 PKR
1 سال
2299.00 PKR
1 سال
2299.00 PKR
1 سال
.eu
1099.00 PKR
1 سال
1299.00 PKR
1 سال
1599.00 PKR
1 سال
.tel
1399.00 PKR
1 سال
1399.00 PKR
1 سال
1699.00 PKR
1 سال
.co.za
2900.00 PKR
1 سال
2900.00 PKR
1 سال
2900.00 PKR
1 سال
.fm
9400.00 PKR
1 سال
N/A
9400.00 PKR
1 سال
.asia
2399.00 PKR
1 سال
2399.00 PKR
1 سال
2399.00 PKR
1 سال
.mobi
1899.00 PKR
1 سال
2199.00 PKR
1 سال
2199.00 PKR
1 سال
.cc
2399.00 PKR
1 سال
2399.00 PKR
1 سال
2399.00 PKR
1 سال
.no
2899.00 PKR
1 سال
2899.00 PKR
1 سال
3300.00 PKR
1 سال
.ng
7300.00 PKR
1 سال
7300.00 PKR
1 سال
10500.00 PKR
1 سال
.com.ng
7300.00 PKR
1 سال
7300.00 PKR
1 سال
10500.00 PKR
1 سال
.lk
6899.00 PKR
1 سال
6899.00 PKR
1 سال
7399.00 PKR
1 سال
.com.lk
6899.00 PKR
1 سال
6899.00 PKR
1 سال
7399.00 PKR
1 سال
.com.bd
11199.00 PKR
2 سال
11199.00 PKR
2 سال
12599.00 PKR
2 سال
.fam.pk
3149.00 PKR
2 سال
3999.00 PKR
2 سال
3999.00 PKR
2 سال
.biz.pk
3149.00 PKR
2 سال
3999.00 PKR
2 سال
3999.00 PKR
2 سال
.gok.pk
3949.00 PKR
2 سال
4500.00 PKR
2 سال
4500.00 PKR
2 سال
.gob.pk
3949.00 PKR
2 سال
4500.00 PKR
2 سال
4500.00 PKR
2 سال
.gog.pk
3949.00 PKR
2 سال
4500.00 PKR
2 سال
4500.00 PKR
2 سال
.gkp.pk
3949.00 PKR
2 سال
4500.00 PKR
2 سال
4500.00 PKR
2 سال
.gos.pk
2499.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
.org.za
690000.00 PKR
1 سال
690000.00 PKR
1 سال
690000.00 PKR
1 سال
.uk
1500.00 PKR
1 سال
1500.00 PKR
1 سال
1500.00 PKR
1 سال
.design New
1300.00 PKR
1 سال
5000.00 PKR
1 سال
5000.00 PKR
1 سال
.life New
999.00 PKR
1 سال
3200.00 PKR
1 سال
3200.00 PKR
1 سال
.store New
1399.00 PKR
1 سال
5800.00 PKR
1 سال
5800.00 PKR
1 سال
.xyz New
999.00 PKR
1 سال
1999.00 PKR
1 سال
1999.00 PKR
1 سال
.shop New
1400.00 PKR
1 سال
4500.00 PKR
1 سال
4500.00 PKR
1 سال
.online New
999.00 PKR
1 سال
4300.00 PKR
1 سال
4300.00 PKR
1 سال
.college New
2900.00 PKR
1 سال
9900.00 PKR
1 سال
9900.00 PKR
1 سال
.fi
3000.00 PKR
1 سال
5000.00 PKR
1 سال
5000.00 PKR
1 سال
.cloud
2999.00 PKR
1 سال
4999.00 PKR
1 سال
4999.00 PKR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains