ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
1550.00 PKR
1 سال
1850.00 PKR
1 سال
1850.00 PKR
1 سال
.net
1850.00 PKR
1 سال
2200.00 PKR
1 سال
2200.00 PKR
1 سال
.org
2100.00 PKR
1 سال
2300.00 PKR
1 سال
2300.00 PKR
1 سال
.biz
1850.00 PKR
1 سال
2800.00 PKR
1 سال
2800.00 PKR
1 سال
.info
1550.00 PKR
1 سال
2050.00 PKR
1 سال
2050.00 PKR
1 سال
.pk
2499.00 PKR
2 سال
2850.00 PKR
2 سال
2850.00 PKR
2 سال
.com.pk
2499.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
.co.uk
1299.00 PKR
1 سال
1299.00 PKR
1 سال
1599.00 PKR
1 سال
.ae hot!
5500.00 PKR
1 سال
5500.00 PKR
1 سال
6000.00 PKR
1 سال
.tv hot!
5500.00 PKR
1 سال
6000.00 PKR
1 سال
6000.00 PKR
1 سال
.co hot!
2199.00 PKR
1 سال
3799.00 PKR
1 سال
3999.00 PKR
1 سال
.ca
2100.00 PKR
1 سال
2100.00 PKR
1 سال
2100.00 PKR
1 سال
.guru new!
3900.00 PKR
1 سال
3900.00 PKR
1 سال
3900.00 PKR
1 سال
.club new!
1900.00 PKR
1 سال
2300.00 PKR
1 سال
3100.00 PKR
1 سال
.net.pk
2499.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
.org.pk
2499.00 PKR
2 سال
2600.00 PKR
2 سال
2600.00 PKR
2 سال
.edu.pk
2900.00 PKR
2 سال
3500.00 PKR
2 سال
3500.00 PKR
2 سال
.gop.pk
2499.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
.gov.pk
2499.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
.web.pk
2499.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
.me.uk
1199.00 PKR
1 سال
1199.00 PKR
1 سال
1199.00 PKR
1 سال
.org.uk
1199.00 PKR
1 سال
1199.00 PKR
1 سال
1199.00 PKR
1 سال
.me
1600.00 PKR
1 سال
2200.00 PKR
1 سال
2600.00 PKR
1 سال
.us
1099.00 PKR
1 سال
1299.00 PKR
1 سال
1599.00 PKR
1 سال
.jp
6999.00 PKR
1 سال
6999.00 PKR
1 سال
7999.00 PKR
1 سال
.com.au
3400.00 PKR
2 سال
5400.00 PKR
2 سال
5400.00 PKR
2 سال
.net.au
5299.00 PKR
2 سال
5299.00 PKR
2 سال
7499.00 PKR
2 سال
.org.au
5299.00 PKR
2 سال
5299.00 PKR
2 سال
7499.00 PKR
2 سال
.in
1299.00 PKR
1 سال
2299.00 PKR
1 سال
2299.00 PKR
1 سال
.net.in
1299.00 PKR
1 سال
2299.00 PKR
1 سال
2299.00 PKR
1 سال
.co.in
1299.00 PKR
1 سال
2299.00 PKR
1 سال
2299.00 PKR
1 سال
.eu
1099.00 PKR
1 سال
1299.00 PKR
1 سال
1599.00 PKR
1 سال
.tel
1399.00 PKR
1 سال
1399.00 PKR
1 سال
1699.00 PKR
1 سال
.co.za
2900.00 PKR
1 سال
2900.00 PKR
1 سال
2900.00 PKR
1 سال
.fm
9400.00 PKR
1 سال
N/A
9400.00 PKR
1 سال
.asia
2399.00 PKR
1 سال
2399.00 PKR
1 سال
2399.00 PKR
1 سال
.mobi
1899.00 PKR
1 سال
2199.00 PKR
1 سال
2199.00 PKR
1 سال
.cc
2399.00 PKR
1 سال
2399.00 PKR
1 سال
2399.00 PKR
1 سال
.no
2899.00 PKR
1 سال
2899.00 PKR
1 سال
3300.00 PKR
1 سال
.ng
7300.00 PKR
1 سال
7300.00 PKR
1 سال
10500.00 PKR
1 سال
.com.ng
7300.00 PKR
1 سال
7300.00 PKR
1 سال
10500.00 PKR
1 سال
.lk
6899.00 PKR
1 سال
6899.00 PKR
1 سال
7399.00 PKR
1 سال
.com.lk
6899.00 PKR
1 سال
6899.00 PKR
1 سال
7399.00 PKR
1 سال
.com.bd
11199.00 PKR
2 سال
11199.00 PKR
2 سال
12599.00 PKR
2 سال
.fam.pk
2499.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
.biz.pk
2499.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
.gok.pk
2499.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
.gob.pk
2499.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
.gog.pk
2499.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
.gkp.pk
2499.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
.gos.pk
2499.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
.org.za
690000.00 PKR
1 سال
690000.00 PKR
1 سال
690000.00 PKR
1 سال
.uk
1500.00 PKR
1 سال
1500.00 PKR
1 سال
1500.00 PKR
1 سال
.design new!
1300.00 PKR
1 سال
5000.00 PKR
1 سال
5000.00 PKR
1 سال
.life new!
999.00 PKR
1 سال
3200.00 PKR
1 سال
3200.00 PKR
1 سال
.store new!
1399.00 PKR
1 سال
5800.00 PKR
1 سال
5800.00 PKR
1 سال
.xyz new!
999.00 PKR
1 سال
1999.00 PKR
1 سال
1999.00 PKR
1 سال
.shop new!
1400.00 PKR
1 سال
4500.00 PKR
1 سال
4500.00 PKR
1 سال
.online new!
999.00 PKR
1 سال
4300.00 PKR
1 سال
4300.00 PKR
1 سال
.college new!
2900.00 PKR
1 سال
9900.00 PKR
1 سال
9900.00 PKR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains